Auta na dovolenou Přistavíme vůz po celé ČR
Hlavička
Tisk stránky

Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu se snažíme nastavit tak, aby obě dvě smluvní strany byly chráněny a byl zajištěn nejvyšší možný stupeň bezpečí a ničím nerušeného prožitku cestovatelských zážitků. Minimální věk pro možnost zapůjčení vozidla je 23 let, řidičský průkaz skupiny B a dva roky řidičské praxe, doložení dvou platných dokladů totožnosti. Po dobu pronájmu nese za vůz plnou odpovědnost pouze osoba určená jako proškolený řidič, případně další osoby uvedené v nájemní smlouvě jako osoby poučené a proškolené k řízení vozidla. Svěření jízdy třetí osobě je zakázáno a v případě nehody je zodpovědný za škody nájemce uvedený ve smlouvě.

Povinnosti při jízdě

Při jízdě jsou nájemce a všechny osoby ve voze povinni dodržovat bezpečností pravidla a podmínky provozování vozidla na silnicích platných v daných zemích. Mezi zásadní podmínky patří povinnost všech osob při jízdě užít bezpečnostních pásů a zdržovat se pouze na místech osazených těmito pásy. Je zakázáno během jízdy chodit po kabině, ležet na posteli, vařit, sedět na zemi, obsluhovat spotřebiče, využívat sociální zařízení.

Převzetí a vracení vozidla

Vůz se přebírá ve stavu čistém, připraveném k jízdě a stejně tak se i vrací. Nádrž pohonných hmot nájemce vrací vždy v plném stavu, stejně jako přebírá. Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vracením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1000 Kč za vyprázdnění. Desinfekci nájemce neprovádí. Vůz je vybaven lékárničkou a dvěma hasicími přístroji, v případě použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.

Rezervace a platební podmínky

Při poptávce je zaslán klientovi cennový návrh formou emailu. Návrh je platný vždy 24 hodin od odeslání nabídky.  Při potvrzení tohoto cenového návrhu a smluvení fakturačních údajů je následně zaslána zálohová faktura. Aby rezervace byla platná, požadujeme po nájemci zaplacení 30 % celkové částky jako blokaci termínu. V případě uhrazení zálohové faktury se stává rezervace platnou. Doplatek nájemného se platí nejpozději v den převzetí vozu. Nájemce v den převzetí také skládá vratnou zálohu 20.000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených. Výše nájemného se sjednává dle ceníku.

Sankce

Nájemce prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že má platné řidičské oprávnění skupiny B, je mu 23 a více let, jeho řidičský průkaz je již nejméně dva roky platný. V případě porušení této podmínky rezervační poplatek propadá ve prospěch firmy a smlouva zaniká. Za ztrátu technického průkazu či karty od pojištění účtujeme pokutu 8.000 Kč. Za ztrátu klíčů od zapalování účtujeme pokutu 10.000 Kč. Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 1.500 Kč. Při extrémním znečištění, a to i u exteriéru vozu (olej, bláto, barva, asfalt, moč, alkohol, písek, lepidlo atd.) účtujeme pokutu 5.000 Kč.

Storno poplatky

Při stornování 60-31 dní před termínem zapůjčení platí nájemce storno poplatek ve výši 20 % ze zálohy, 30-15 dní před termínem zapůjčení 50 % ze zálohy, 14-2 dny před termínem zapůjčení 80 % ze zálohy, v den začátku pronájmu 100 % ze zálohy. Manipulační storno poplatek 2.500 Kč se účtuje vždy. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

Havárie a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události. V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného. Všechny naše vozy jsou vybaveny kartou asistenční služby ÚAMK, nájemce telefonicky zavolá na tuto službu a vyčká jejich pokynů.

Pojištění

Vůz je a po celou dobu nájmu bude havarijně pojištěn. Spoluúčast nájemce je 10%, minimálně 20.000,-Kč. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit. Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného na uvedenou pojistnou událost. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do 20.000,-Kč bude vypořádána z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce. Při škodách vyššího rozsahu, má pronajímatel stejná oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí, to však neplatí pro případ, kdy pojistná událost je odškodněna v takovém rozsahu, že pronajímateli by vznikla povinnost celou kauci nebo její část vrátit. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

Kalendář Weinsberg
< Říjen 2019>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Separator
Potvrzená rezervace - Potvrzená rezervace
Servis - Servis

Kalendář Chausson
< Říjen 2019>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Separator
Potvrzená rezervace - Potvrzená rezervace
Servis - Servis

Kalendář Dethleffs
< Říjen 2019>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Separator
Potvrzená rezervace - Potvrzená rezervace
Servis - Servis
Partnerský klub
Zlatý partner Stříbrný partner